A MOŻE LEASING ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ?

Koniec 2021r i początek 2022r przyniósł kilka podwyżek stóp procentowych do poziomów znacznie wyższych niż przed Pandemią. Stopy procentowe w Polsce są najwyższe od ośmiu lat.

Wzrost oprocentowania przełożył się na wzrost rat leasingowych i kredytowych (przy założeniu, że były oparte na zmiennej stopie).

 Aby ograniczyć ryzyko zmian stawki WIBOR, oferujemy leasing operacyjny oraz kredyty samochodowe ze stałą stopą procentową.

 W czasie trwania stałej stopy zmiana wysokości WIBOR nie ma wpływu na wysokość raty leasingu/ kredytu.

Finansowanie o stałej procentowej ma ściśle ustaloną wysokość raty na określony w umowie czas. Taki leasing/ kredyt zabezpiecza jednak przez negatywnym skutkiem wzrostu stóp procentowych. Z drugiej strony kiedy stopy procentowe spadają, rata leasingu/ kredytu pozostaje bez zmian i wtedy tracimy w stosunku do innych leasingobiorców/ kredytobiorców. Wynika to z tego, że ryzyko zmian stóp procentowych w tym rozwiązaniu bierze na siebie Instytucja Finansowa, zwykle zawierając to w wyższej marży.

Jaki rodzaj oprocentowania jest korzystniejszy, odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz indywidualnych preferencji i możliwości leasingobiorcy/ kredytobiorcy. Przy wyborze leasingu/ kredytu ze zmiennym oprocentowaniem możliwe są dwa scenariusze: oprocentowanie wzrośnie, przez co miesięczna rata będzie wyższa. Ale może także spaść.

 Przy stałym oprocentowaniu ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych leży po stronie instytucji Finansowej, która rekompensuje sobie dodatkowymi kosztami i w efekcie wyższym kosztem leasingu/ kredytu.

Warto zaufać sprawdzonym Partnerom!  Wybierz gwarancję niezmienności!

Służymy pomocą, SPRAWDŹ!

Tel: +48 691 219 013

#optimumtemp#leasingaut#raty#blog

Blisko 5000 Samochodów Dostępnych od Ręki