Polityka Prywatności

W związku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku, oświadczamy że przetwarzane Państwa dane osobowe jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji przygotowania umowy lub oferty na usługi finansowe. Zapewniamy  również, że wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem.

Uprzejmie informujemy, iż spółka OPTIMUM TEMP Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karola Libelta 1A/2, przetwarza Państwa dane osobowe jako Administrator.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
OPTIMUM TEMP Sp. z o.o.
Ul. Karola Libelta 1A/2
61-706 Poznań
NIP: 7831793159

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Karola Libelta 1A/2
61-706 Poznań lub email: biuro.optimumtemp@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Karola Libelta 1A/2 61-706 Poznań lub email: biuro.optimumtemp@gmail.com

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności przezprofilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty. Dane będą przetwarzane  przez okres 120 miesięcy po czym będą usuwane.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szybki Kontakt - Wyślij Zapytanie